Thermocold

Термоколд е компания, превърнала се в еталон за творчество, иновации и технологии. Тя се позовава на проучвания на върховите постижения в климатичната сфера и предлагането на най-добрите продукти, за да се нареди сред лидерите, по отношение на професионалното климатично оборудване.

История

Термоколд – от началото до днес