SCM 40 ZS-S

SCM 40 ZS-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 4.0 kW, подходящо за свързване на до две вътрешни тела.

SCM 45 ZS-S

SCM 45 ZS-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 4.5 kW, подходящо за свързване на до две вътрешни тела.

SCM 50 ZS-S

SCM 50 ZS-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 5.0 kW, подходящо за свързване на до три вътрешни тела.

SCM 40 ZM-S

SCM 40 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 4.0 kW, подходящо за свързване на до две вътрешни тела.

SCM 45 ZM-S

SCM 45 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 4.5 kW, подходящо за свързване на до две вътрешни тела.

SCM 50 ZM-S

SCM 50 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 5.0 kW, подходящо за свързване на до три вътрешни тела.

SCM 60 ZM-S

SCM 60 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 6.0 kW, подходящо за свързване на до три вътрешни тела.

SCM 71 ZM-S

SCM 71 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 7.1 kW, подходящо за свързване на до четири вътрешни тела.

SCM 80 ZM-S

SCM 80 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 8.0 kW, подходящо за свързване на до четири вътрешни тела.