Канално вътрешно тяло SRR 25 ZS-W

SRR 25 ZS-W е канално вътрешно тяло за монтаж в окачен таван за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW.

Канално вътрешно тяло SRR 35 ZS-W

SRR 35 ZS-W е канално вътрешно тяло за монтаж в окачен таван за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW.

Канално вътрешно тяло SRR 50 ZS-W

SRR 50 ZS-W е канално вътрешно тяло за монтаж в окачен таван за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 5.0 kW.

Канално вътрешно тяло SRR 60 ZS-W

SRR 60 ZS-W е канално вътрешно тяло за монтаж в окачен таван за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 6.0 kW.