Таванно вътрешно тяло FDE 50 VH

FDE 50 VH е таванно вътрешно тяло за таванен монтаж за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 5.0 kW.