Термопомпени модули за домашнo приложение

Mitsubishi Heavy Industries
HMS 140 V1(2) / FDCW 140 VNX
Някои от основните предимства на Аir to Water са:

Подгрява водата за битови нужди като използва термопомпения ефект на агрегата. Това води до значително спестяване на енергия.
Може да се използва с различни типове отопление – с вентилаторни конвектори, с подово отопление.
Може да се адаптира към съществуваща отоплителна система.
Може да се използва съвместно със слънчеви колектори, за още по-висока ефективност.
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, предлагат Аir to Water в три типоразмера с охладителен капацитет 8 kW, 9 kW и 16,5 kW.
Системата се състои от външно тяло и вътрешно тяло тип бойлер с обем 270 литра.
Към 16,5 kW система се предлагат отделни водосъдържатели с обем 30, 300 или 500 литра.

Термопомпена система Въздух – Вода HMA 100 V1(2) / FDCW 71 VNX

HMA 100 V1(2) / FDCW 71 VNX e термопомпена система Въздух - Вода (Air to Water) с номинална охладителна мощност 8.0 kW.

Термопомпена система Въздух – Вода HMA 100 V1(2) / FDCW 100 VNX

HMA 100 V1(2) / FDCW 100 VNX e термопомпена система Въздух - Вода (Air to Water) с номинална охладителна мощност 9.0 kW.

Термопомпена система Въздух – Вода HMS 140 V1(2) / FDCW 140 VNX

HMS 140 V1(2) / FDCW 140 VNX e термопомпена система Въздух - Вода (Air to Water) с номинална охладителна мощност 16.5 kW.

Агрегат за водосъдържател HT 30

Водосъдържател за HMS 140 V1(2) / FDCW 140 VNX с обем 30 л.

Термопомпени Системи MT 300

Водосъдържател за HMS 140 V1(2) / FDCW 140 VNX с обем 300 л.

Термопомпени системи MT 500

Водосъдържател за HMS 140 V1(2) / FDCW 140 VNX с обем 500 л.