Термопомпени системи Въздух-Вода - HYDROLUTION

Системата Аir to Water на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES е комплексна система за отопление, охлаждане и подгряване на вода за битови нужди. Тя е предназначена предимно за домовете, в които се търси цялостно и ефективно решение за целогодишен комфорт.
Някои от основните предимства на Аir to Water са:
Подгрява водата за битови нужди, като използва термопомпения ефект на агрегата. Това води до значително спестяване на енергия.
Може да се използва с различни типове отопление – с вентилаторни конвектори, с подово отопление.
Може да се адаптира към съществуваща отоплителна система.
Може да се използва съвместно със слънчеви колектори за още по-висока ефективност.

Разгледайте каталога на термопомпените системи HYDROLUTION на: български, english.

Термопомпени модули за домашнo приложение6

Mitsubishi Heavy Industries HMS 140 V1(2) / FDCW 140 VNX Някои от основните предимства на Аir to Water са:Подгрява водата за битови нужди като използва термопомпения ефект на агрегата. Това води до значително спестяване на енергия. Може да се използва с различни типове отопление – с вентилаторни конвектори, с подово отопление. Може да се адаптира към съществуваща отоплителна система. Може да се използва съвместно със слънчеви колектори, за още по-висока ефективност. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, предлагат Аir to Water в три типоразмера с охладителен капацитет 8 kW, 9 kW и 16,5 kW. Системата се състои от външно тяло и вътрешно тяло тип бойлер с обем 270 литра. Към 16,5 kW система се предлагат отделни водосъдържатели с обем 30, 300 или 500 литра.

Q-ton1

Mitsubishi Heavy Industries Q-ton Това е високоефективна термопомпа Въздух – Вода за битова гореща вода с ниски въглеродни емисии, идеална за сгради с високо потребление на топла вода.Някои от предимствата на Q-ton са:Генерира гореща вода с температура до 90 С, без изискване за допълнително подгряване. Хладилният агент във външното тяло е СО2, който се характеризира с нулево влияние върху озоновия слой (не уврежда околната среда). Най-висок коефициент на преобразуване в индустрията – 4,3. Идеално решение за големи търговски сгради, университети, болници, хотели, спортни зали и др. Q-ton е с широк диапазон на приложение там, където се изисква гореща вода от над 5000 л на ден. Първият по рода си двустъпален компресор – комбинация от ротационен и scroll компресор, което води до голяма ефективност (до 400% сезонна ефективност). Термопомпата се състои от едно тяло 30 kW и буферни съдове (до 9 бр. буферни съдове могат да се свържат към едно тяло). Има възможност за инсталиране на до 16 тела в една система с капацитет от 480kW, управлявани от едно дистанционно. Ефективност на системата до -25 С и запазване на номиналната мощност дори при -7 С.

Разгледайте каталога на Qton на: english.