Външно тяло за централна климатизация FDC 280 KXZPE1

FDC 280 KXZPE1 серия KXZP Lite, е външно тяло за централна климатизация с широк диапазон от мощности – от 22.4 kW до 28.0 kW в една система.

Външно тяло за централна климатизация FDC 224 KXZPE1

FDC 224 KXZPE1 серия KXZP Lite, е външно тяло за централна климатизация с широк диапазон от мощности – от 22.4 kW до 28.0 kW в една система.

Външно тяло за централна климатизация FDC 280 KXZPE1

FDC 280 KXZPE1 серия KXZP Lite, е външно тяло за централна климатизация с широк диапазон от мощности – от 22.4 kW до 28.0 kW в една система.