Външно тяло за централна климатизация FDC 121 KXZES1-W

FDC 121 KXZES1-W е външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 12.1kW (380V).

Външно тяло за централна климатизация FDC 335 KXZME1A

FDC 335 KXZME1A e външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 14.0kW (220V).

Външно тяло за централна климатизация FDC 280 KXZME1

FDC 280 KXZME1 e външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 14.0kW (220V).

Външно тяло за централна климатизация FDC 224 KXZME1

FDC 224 KXZME1 e външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 14.0kW (220V).

Външно тяло за централна климатизация FDC 155 KXZES1-W

FDC 155 KXZES1-W e външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 14.0kW (220V).

Външно тяло за централна климатизация FDC 155 KXZEN1-W

FDC 155 KXZEN1-Wе външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 14.0kW (220V).

Външно тяло за централна климатизация FDC140 KXZES1-W

FDC140 KXZES1-W е външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 14.0kW (220V).

Външно тяло за централна климатизация FDC 140 KXZEN1-W

 FDC 140 KXZEN1-W е външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 14.0kW (220V).

Външно тяло за централна климатизация FDC 121 KXZEN1-W

FDC 121 KXZEN1-W е външно тяло за централна климатизация с номинална стойност на охлаждане 12.1kW (220V).