Външно тяло за централна климатизация FDC 224 KXRE6

FDC 224 KXRЕ6, серия KX6, е външно тяло за паралелно отопление и охлаждане с номинална охладителна мощност 22.4 kW.

Външно тяло за централна климатизация FDC 280 KXRE6

FDC 280 KXRЕ6, серия KX6, е външно тяло за паралелно отопление и охлаждане с номинална охладителна мощност 28.0 kW.

Външно тяло за централна климатизация FDC 335 KXRE6

FDC 335 KXRЕ6, серия KX6, е външно тяло за паралелно отопление и охлаждане с номинална охладителна мощност 33.5 kW.

Външно тяло за централна климатизация FDC 400 KXRE6

FDC 400 KXRЕ6, серия KX6, е външно тяло за паралелно отопление и охлаждане с номинална охладителна мощност 40.0 kW.

Външно тяло за централна климатизация FDC 450 KXRE6

FDC 450 KXRЕ6, серия KX6, е външно тяло за паралелно отопление и охлаждане с номинална охладителна мощност 45.0 kW.

Централна климатизация FDC 560 KXRЕ6

FDC 560 KXRЕ6, серия KX6, е външно тяло за паралелно отопление и охлаждане с номинална охладителна мощност 56.0 kW.

Централна климатизация FDC 615 KXRЕ6

FDC 615 KXRЕ6, серия KX6, е външно тяло за паралелно отопление и охлаждане с номинална охладителна мощност 61.5 kW.

Централна климатизация FDC 680 KXRЕ6

FDC 680 KXRЕ6, серия KX6, е външно тяло за паралелно отопление и охлаждане с номинална охладителна мощност 68.0 kW.

Централна климатизация FDC 735 KXRE6

FDC 735 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 73.5 kW.