Външно тяло за централна климатизация FDC 112 KXEN(S)6

FDC 112 KXEN(S)6 е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 11.2 kW. Възможност за работа с монофазен или трифазен ток.

Външно тяло за централна климатизацияFDC 140 KXEN(S)6

FDC 140 KXEN(S)6 е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 14.0 kW. Възможност за работа с монофазен или трифазен ток.

Външно тяло за централна климатизация FDC 155 KXEN(S)6

FDC 155 KXEN(S)6 е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 15.5 kW. Възможност за работа с монофазен или трифазен ток.

Външно тяло за централна климатизация FDC 224 KXE6

FDC 224 KXE6 е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 22.4 kW.

Външно тяло за централна климатизация FDC 335 KXE6

FDC 335 KXE6 е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 33.5 kW.