Room cooling - Oхлаждане на помещения с високо, средно и ниско топлинно натоварване

Високоефективна прецизна климатичнa техника за оптимален контрол на температурата и влажността. С прецизните решения от STULZ можете да разчитате на пълна експлоатационна надеждност. Продуктите от серията осигуряват непрекъсната климатизация с максимална енергийна ефективност, дори при големи топлинни натоварвания.

Климатична система Room Cooling/ CyberAir 3PRO

CyberAir 3PRO е резултат от повече от три десетилетия опит, събран от проекти по целия свят. Продуктовата линия е логичната следваща стъпка в резултат от развитието на успешната CyberAir 3 серия.

Климатизация за малки помещения Room Cooling/ Minispace units EC

Ако се нуждаете от прецизна, надеждна и високоефективна климатизация за малки помещения за оборудване и техника или малко сървърно помещение, серията MiniSpace EC е енергоефективно и дълготрайно решение, подходящо именно за такива нужди.

Климатично решение Room Cooling / CyberLab

CyberLab е новo прецизно климатично решение от STULZ, специално разработенo за помещения с ниско или без топлинно натоварване, където се изисква температурата и влажността да се поддържат постоянно точни.