Mitsubishi Heavy Industries
Q-ton
Това е високоефективна термопомпа Въздух – Вода за битова гореща вода с ниски въглеродни емисии, идеална за сгради с високо потребление на топла вода.

Някои от предимствата на Q-ton са:

Генерира гореща вода с температура до 90 С, без изискване за допълнително подгряване.
Хладилният агент във външното тяло е СО2, който се характеризира с нулево влияние върху озоновия слой (не уврежда околната среда).
Най-висок коефициент на преобразуване в индустрията – 4,3.
Идеално решение за големи търговски сгради, университети, болници, хотели, спортни зали и др.
Q-ton е с широк диапазон на приложение там, където се изисква гореща вода от над 5000 л на ден.
Първият по рода си двустъпален компресор – комбинация от ротационен и scroll компресор, което води до голяма ефективност (до 400% сезонна ефективност).
Термопомпата се състои от едно тяло 30 kW и буферни съдове (до 9 бр. буферни съдове могат да се свържат към едно тяло). Има възможност за инсталиране на до 16 тела в една система с капацитет от 480kW, управлявани от едно дистанционно.
Ефективност на системата до -25 С и запазване на номиналната мощност дори при -7 С.

Разгледайте каталога на Qton на: english.

Термопомпа въздух-вода Q-ton

Q-ton e термопомпа Въздух - Вода и е идеално решение за големи индустриални сгради, болници, хотели, спортни центрове, университети и др.