Инверторен климатик SRK 20 ZS-W

SRK 20 ZS-W е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.0 kW, серия Premium.

Вътрешно тяло за мулти-сплит система SRK 20 ZS-WB (Black & White)

SRK 20 ZS-WB e стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.0 kW, серия Premium.

Вътрешно тяло за мулти-сплит система SRK 20 ZS-WT (Titanium)

SRK 20 ZS-WT е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.0 kW, серия Premium.

Вътрешно тяло за мулти-сплит система SRK 25 ZS-W

SRK 25 ZS-W е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Premium.

Вътрешно тяло за мулти-сплит система SRK 25 ZS-WB (Black & White)

SRK 25 ZS-WB е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Premium.

Вътрешно тяло за мулти-сплит система SRK 25 ZS-WT (Titanium)

SRK 25 ZS-WT е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Premium.

Инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит система SRK 35 ZS-W

SRK 35 ZS-W е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Premium.

Инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит система SRK 35 ZS-WB (Black & White)

SRK 35 ZS-WB стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Premium.

Инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит система SRK 35 ZS-WT (Titanium)

SRK 35 ZS-WT е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Premium.