Precision A/C

Прецизната климатична техника е проектирана специално да задоволи високите изисквания при климатизацията на технически помещения в областта на информационните технологии и комуникациите. Предназначени са за климатизация на DATA centers, сървърни помещения, телефонни централи и др. Това е така наречената система Close control, която дава пълен контрол на параметрите на микроклимата в климатизираното помещение – температура, относителна влажност и чистота на въздуха.

Философията, която е следвана от STULZ при разработването на тази техника е:
Максимална сигурност, минимални енергийни разходи!