FDUM 100 VF1 / FDC 100 VNА

FDUM 100 VF1 / FDC 100 VNА е микро инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

FDUM 125 VF / FDC 125 VNА

FDUM 125 VF / FDC 125 VNА е микро инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

FDUM 140 VF / FDC 140 VNA

FDUM 140 VF / FDC 140 VNA е микро инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 14.0 kW.