Моделите “Micro Inverter” са с мощности 10,0 kW, 12,5 kW и 14,0 kW и се характеризират с по-малки размери на външните тела и по-висока ефективност на DC двойнороторните компресори. Оптималната работа на компресора е постигната чрез прилагане на векторен контрол. Имат разширен температурен диапазон на работа, който позволява да работят в условия на много ниски външни температури – в режим охлаждане до -15°C, а в режим отопление до -20°C.

FDF 100 VD2 / FDC 100 VSA

FDF 100 VD2 / FDC 100 VSA е микро инверторна колонна климатична система с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

FDF 100 VD2 / FDC 100 VNA

FDF 100 VD2 / FDC 100 VNA е микро инверторна колонна климатична система с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

FDF 125 VD / FDC 125 VSA

FDF 125 VD / FDC 125 VSA е микро инверторна колонна климатична система с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

FDF 125 VD / FDC 125 VNA

FDF 125 VD / FDC 125 VNA е микро инверторна колонна климатична система с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

FDF 140 VD / FDC 140 VSA

FDF 140 VD / FDC 140 VSA е микро инверторна колонна климатична система с номинална охладителна мощност 14.0 kW.

FDF 140 VD / FDC 140 VNA

FDF 140 VD / FDC 140 VNA е микро инверторна колонна климатична система с номинална охладителна мощност 14.0 kW.