FDUM 40 VF / SRC 40 ZSX-S

FDUM 40 VF / SRC 40 ZSX-S е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 4.0 kW.

FDUM 50 VF / SRC 50 ZSX-S

FDUM 50 VF / SRC 50 ZSX-S е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 5.0 kW.

FDUM 60 VF / SRC 60 ZSX-S

FDUM 60 VF / SRC 60 ZSX-S е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 5.6 kW.

FDUM 71 VF1 / FDC 71 VNX

FDUM 71 VF1 / FDC 71 VNX е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 7.1 kW.

FDUM 100 VF1 / FDC 100 VNX

FDUM 100 VF1 / FDC 100 VNX е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

FDUM 125 VF / FDC 125 VNX

FDUM 125 VF / FDC 125 VNX е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

FDUM 140 VF / FDC 140 VNX

FDUM 140 VF / FDC 140 VNX е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 14.0 kW.