Хиперинверторна климатична система FDUM 40 VH / SRC 40 ZSX-W1

FDUM 40 VH / SRC 40 ZSX-W1 е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 4.0 kW.

Хиперинверторна климатична система FDUM 50 VH / SRC 50 ZSX-W1

FDUM 50 VH / SRC 50 ZSX-W1 е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 5.0 kW.

Хиперинверторна климатична система FDUM 60 VH / SRC 60 ZSX-W1

FDUM 60 VH / SRC 60 ZSX-W1 е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 5.6 kW.

Хиперинверторна климатична система FDUM 71 VH / FDC 71 VNX-W

FDUM 71 VH / FDC 71 VNX-W е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 7.1 kW.

Хиперинверторна климатична система FDUM 100 VH / FDC 100 VSX-W

FDUM 100 VH / FDC 100 VSX-W е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

Хиперинверторна климатична система FDUM 100 VH / FDC 100 VNX-W

FDUM 100 VH / FDC 100 VNX-W е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

Хиперинверторна климатична система FDUM 125 VH / FDC 125 VSX-W

FDUM 125 VH / FDC 125 VSX-W е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

Хиперинверторна климатична система FDUM 125 VH / FDC 125 VNX-W

FDUM 125 VH / FDC 125 VNX-W е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

Хиперинверторна климатична система FDUM 140 VH / FDC 140 VSX-W

FDUM 140 VH / FDC 140 VSX-W е хипер инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 14.0 kW.