Хиперинверторна климатична система FDE 40 VH / SRC 40 ZSX-W1

FDE 40 VH / SRC 40 ZSX-W1 е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 4.0 kW.

Хиперинверторна климатична система FDE 50 VH / SRC 50 ZSX-W2

FDE 50 VH / SRC 50 ZSX-W2 е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 5.0 kW.

Хиперинверторна климатична система FDE 60 VH / SRC 60 ZSX-W1

FDE 60 VH / SRC 60 ZSX-W1 е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 5.6 kW.

Хиперинверторна климатична система FDE 71 VH / FDC 71 VNX-W

FDE 71 VH / FDC 71 VNX-W е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 7.1 kW.

Хиперинверторна климатична система FDE 100 VH / FDC 100 VSX-W

FDE 100 VH / FDC 100 VSX-W е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 10.0 kW. Възможност за работа с монофазен или трифазен ток.

Хиперинверторна климатична система FDE 100 VH / FDC 100 VNX-W

FDE 100 VH / FDC 100 VNX-W е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 10.0 kW. Възможност за работа с монофазен или трифазен ток.

Хиперинверторна климатична система FDE 125 VH / FDC 125 VSX-W

FDE 125 VH / FDC 125 VSX-W е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 12.5 kW. Възможност за работа с монофазен или трифазен ток.

Хиперинверторна климатична система FDE 125 VH / FDC 125 VNX-W

FDE 125 VH / FDC 125 VNX-W е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 12.5 kW. Възможност за работа с монофазен или трифазен ток.

Хиперинверторна климатична система FDE 140 VH / FDC 140 VSX-W

FDE 140 VH / FDC 140 VSX-W е хипер инверторна климатична система за открит таванен монтаж с номинална охладителна мощност 14.0 kW. Възможност за работа с монофазен или трифазен ток.