High density cooling - Охлаждане на зони с високо топлинно натоварване

STULZ предлага широка гама от решения и системи за прецизно охлаждане на високo топлинни натоварвания. Продуктите от серията осигуряват максимално надеждно и точно охлаждане с минимални габарити, които работят в оптимален диапазон, дори при максимално натоварване.

Топлопреобразовател High density cooling/CyberRack

CyberRack Active Rear Door е топлопреобразовател с EC вентилатори, които се поставят на задната врата (изхода) на сървърния рак.

High density cooling/AirBooster 2

Новите AirBooster 2 от STULZ са вентилационни устройства, които се монтират на двоен под, директно пред сървърния рак. Те увеличават дебита на въздушния поток през съответния рак и се контролират в съответствие с нуждите от охлаждане бързо, лесно и надеждно.

Климатично тяло High density cooling/CyberRow

CyberRow е климатично тяло за конкретно охлаждане на ракове с високо топлинно натоварване. При него не се изисква наличие на двоен под.