Допълнителни елементи

Смесителна група ESV 22

ESV 22 е Смесителна група в системи с нискотемпературно и високотемпературно отоплениe (HMA 100).

Смесителна група ESV 28

ESV 28 е смесителна група в системи с нискотемпературно и високотемпературно отопление (HMA 140).

Кабелен кит ACK 22

ACK 22 е кабелен кит, свързващ реверсивния вентил VCC 22 с външното тяло HMA 100.

Кабелен кит ACK 28

ACK 28 е кабелен кит, свързващ реверсивния вентил VCC 28 с външното тяло HMA 140.

Реверсивен вентил VCC 22

VCC 22 е реверсивен вентил за промяна на режима на термопомпата (в отопление или охлаждане) за HMA 100.

Реверсивен вентил VCC 28

VCC 28 е реверсивен вентил за промяна на режима на термопомпата (в отопление или охлаждане) за HMA 140.

Сензор за температурата RG-10

RG-10 е сензор за температурата, измервана в помещението.

Нагревател за предпазване от замръзване CW-H-E1

CW-H-E1 е нагревател за предпазване от замръзване на тавичката на външното тяло.