Новото поколение FDT на Mitsubishi Heavy Industries. Постигат по-висока сезонна ефективност, тиха работа и максимален комфорт, без никакво усещане за течение. Отличени с престижната награда “Good Design Award 2016” (in Japan).
Новият панел за превенция на течение предотвратява студено/горещо течение директно към потребителя.
Новият сензор за движение засича присъствието/ отсъствието и степента на активност на хората, за да подобри комфорта и енергоспестяването.