Централна климатизация

FDC 800 KXRE6

FDC 800 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 80.0 kW.

FDC 850 KXRE6

FDC 850 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 85.0 kW.

FDC 900 KXRE6

FDC 900 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 90.0 kW.

FDC 960 KXRE6

FDC 960 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 96.0 kW.

FDC 1010 KXRE6

FDC 1010 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 101.0 kW.

FDC 1065 KXRE6

FDC 1065 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 106.5 kW.

FDC 1130 KXRE6

FDC 1130 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 113.0 kW.

FDC 1180 KXRE6

FDC 1180 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 118.0 kW.

FDC 1235 KXRE6

FDC 1235 KXRE6, серия KX6, е комбинация от външни тела за паралелно охлаждане и отопление с номинална охладителна мощност 123.5 kW.