Централна климатизация

Централна климатизация FDC 1060 KXZE1

FDC 1060 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 106.0 kW.

Централна климатизация FDC 1120 KXZE1

FDC 1120 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 112.0 kW.

Централна климатизация FDC 1200 KXZE1

FDC 1200 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 120.0 kW.

Централна климатизация FDC 1250 KXZE1

FDC 1250 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 125.0 kW.

FDC 1300 KXZE1

FDC 1300 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 130.0 kW.

Централна климатизация FDC 1350 KXZE1

FDC 1350 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 135.0 kW.

Централна климатизация FDC 1425 KXZE1

FDC 1425 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 142.5 kW.

Централна климатизация FDC 1450 KXZE1

FDC 1450 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 145.0 kW.

Централна климатизация FDC 1500 KXZE1

FDC 1500 KXZE1, серия KZX, е комбинация от външни тела за централна климатизация с номинална охладителна мощност 150.0 kW.