Централна климатизация

Външно тяло за централна климатизация FDC 280 KXZPE1

FDC 280 KXZPE1 серия KXZP Lite, е външно тяло за централна климатизация с широк диапазон от мощности – от 22.4 kW до 28.0 kW в една система.

Централна климатизация FDC 224 KXZPE1

FDC 224 KXZPE1, серия KZX Lite, е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 22.4 kW.

Централна климатизация FDC 280 KXZPE1

FDC 280 KXZPE1, серия KZX Lite, е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 28.0 kW.

Централна климатизация FDC 280 KXZE1

FDC 280 KXZE1, серия KZX, е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 28.0 kW.

Централна климатизация FDC 335 KXZE1

FDC 335 KXZE1, серия KZX, е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 33.5 kW.

Централна климатизация FDC 400 KXZE1

FDC 400 KXZE1, серия KZX, е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 40.0 kW.

Централна климатизация FDC 450 KXZE1

FDC 450 KXZE1, серия KZX, е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 45.0 kW.

Централна климатизация FDC 475 KXZE1

FDC 475 KXZE1, серия KZX, е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 47.5 kW.

Централна климатизация FDC 500 KXZE1

FDC 500 KXZE1, серия KZX, е външно тяло за централна климатизация с номинална охладителна мощност 50.0 kW.