SRK 20 ZSX-W

SRK 20 ZSX-W е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.0 kW, серия Diamond.

SRK 20 ZSX-WB

SRK 20 ZSX-WB е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.0 kW, серия Diamond.

SRK 20 ZSX-WT

SRK 20 ZSX-WT е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.0 kW, серия Diamond.

SRK 25 ZSX-W

SRK 25 ZSX-W е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Diamond.

SRK 25 ZSX-WB

SRK 25 ZSX-WB е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Diamond.

SRK 25 ZSX-WT

SRK 25 ZSX-WT е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Diamond.

SRK 35 ZSX-W

SRK 35 ZSX-W е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Diamond.

SRK 35 ZSX-WB

SRK 35 ZSX-WB е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Diamond.

SRK 35 ZSX-WT

SRK 35 ZSX-WT е стенно инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Diamond.