Овлажнител Humidifiers/UltraSonic

Повече от 20 години STULZ доставя своите UltraSonic системи за измерване на овлажняването, които осигуряват най-добрите възможни процеси и високи стандарти.

Обща информация

UltraSonic

Повече от 20 години STULZ доставя своите UltraSonic системи за контролиране на овлажняването, които осигуряват най-добрите възможни процеси и високи стандарти. Моделите UltraSonic осигуряват адиабатно изпарение, без да нагряват водата, като осигуряват студена пара.

Приложения на UltraSonic

 • Печатна промишленост, фотолаборатории, лаборатории и тестови помещения
 • Оранжерии, помещения за съхранение на плодове, зеленчуци и месо
 • Центрове за бази данни, сървърни помещения
 • Кожена и текстилна промишленост
 • Модулна овлажняваща система за инсталиране във вентилационни канали, тръби или директно овлажняване в помещението 

Предимства на UltraSonic

 • Отлични характеристики за контрол: незабавен овлажняващ капацитет
 • Значителен енергоспестяващ ефект спрямо изпарителните овлажнители
 • Бързо изплащане на инвестиция за бъдеще поради нарастващите цени на енергията
 • Хигиенно овлажняване, благодарение на непрекъснатото снабдяване с вода и специфичните цикли на пречистване.

Научете повече за UltraSonic.

Характеристика
Humidifiers/UltraSonic
Капацитет на овлажняване, (kg/h):

1,2 – 1,8

Ел. консумация (W):

65  – 960

Модели в серията:

21

Размери (H x W x D):

Min. 157x220x145 мм.

Max. 255×1 024×200 мм.

Заявка

Искате да закупите този продукт? Оставете контактите си и ние ще се свържем с Вас.

  Прочетох и се съгласявам с условията, описани по-долу в Политика за защита на личните данни

  Политика за защита на личните данни