Права за ползване

Този уебсайт се притежава и управлява от Кондекс ЕООД и се предоставя на ваше разположение с информационна цел.

Вашето съгласие

При осъществяване на достъп до него или при използването му, Вие декларирате съгласието си с настоящите Условия за ползване и с нашата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с Условията за ползване и с Политиката за поверителност, Вие не трябва да използвате този сайт.

Използване на сайта от Ваша страна

Освен ако не е посочено друго, Сайтът е предвиден за ваша лична и некомерсиална употреба. Вие не можете да модифицирате, копирате, разпространявате, предавате, показвате, изпълнявате, репродуцирате, публикувате, лицензирате, създавате производни продукти от, трансферирате или продавате каквато и да е информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от Сайта. Вие можете да визуализирате и да правите електронни копия, да даунлоудвате (прехвърляне и запис на информация от сайта), както и да отпечатвате на хартиен носител части от материалите, съдържащи се в Сайта за Ваша собствена некомерсиална употреба при условие, че не модифицирате и не изтривате никакви надписи, свързани със запазени права, търговски марки или други права на собственост. Всякаква друга употреба на материали на Сайта, включително, но без ограничения до модифициране, репродуциране, разпространение, преиздаване, визуализиране или излъчване на съдържанието на този Сайт, без предварителното писмено разрешение на Кондекс ЕООД, е забранена.

Всички материали, които Вие теглите, включително, но не само софтуер, файлове, графики, данни или всякакво друго съдържание, се притежават от Кондекс ЕООД или от страните, лицензианти на Кондекс ЕООД. Когато вие даунлоудвате тези материали, те ви се предоставят от Кондекс ЕООД под лиценз, който е отменяем. Кондекс ЕООД запазва пълни и цялостни права на собственост върху софтуера, както и всички асоциирани права върху интелектуалната собственост. Вие нямате право да ре-дистрибутирате или продавате материала, нито да го променяте технически, да го разделяте на съставни части или да го преобразувате в каквато и да е друга форма, използваема от хора.