FAQ

Често задавани въпроси

В: Кои са MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES?

О: MHI Ltd. e един от основателите и ръководителите на съвременния пазар на хладилно оборудване за дома, офиса и промишлеността. Корпорацията произвежда всичко, което е свързано с даден отрасъл от промишлеността, като се започне от самостоятелни климатици и се стигне до климатични системи за цели мегаполиси, обединени в единна мрежа. За да се осигурят комфортни условия за съществуването на съвремения човек, MHI Ltd. ежегодно разработва и внедрява най-новите технологии в производството на климатична техника, които винаги се основават на ефективност, икономичност и безопасност за околната среда.

По море, суша и въздух, дори и в космоса, полето на дейности на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES непрекъснато се разраства. Те произвеждат повече от 700 различни продукта, които подпомагат различни производствени и обществени сектори, както в Япония, така и по Света.

Прочетете повече тук.

faq

В: Каква е разликата между Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric?

О: Въпреки че някога двете компании са били част от едно цяло, днес пътищата им са разделени. Tова се случва след отделянето на “Mitsubishi Electric” през 1921 г. и на практика в наши дни между двете компании няма нищо общо, с изключение на името и присъствието на трите диаманта в логата им.

Съществената разлика обаче е в сферите на дейност на двете фирми. „Mitsubishi Heavy Industries“, както подсказва и името, е насочена към тежкото машиностроене и е водещ световен производител в различни области. Някои от тях са самолетостроене, космически технологии, военна промишленост, корабостроене, енергетика, транспортни системи, хладилна и климатична техника. Компанията произвежда над 700 различни продукта, които да създадат по-добри условия за живот и труд в различни производствени и обществени сектори не само в страната на изгряващото слънце, но и в цял свят. От своя страна, „Mitsubishi Electric“ произвежда системи за автоматизация на инженерните процеси, асансьорно оборудване, визуални информационни системи, полупроводници и устройства, климатична и вентилационна техника и др.

Прочетете повече тук.

В: Къде се произвеждат климатиците Mitsubishi Heavy Industries?

О: Всеизвестен факт е, че японската компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) е водещ световен производител в много и различни области – самолетостроене, космически технологии, военна промишленост, корабостроене, енергетика, транспортни системи, хладилна и климатична техника и други.

Производствените съоръжения на Mitsubishi Heavy Industries са разпръснати из целия свят, но знаете ли къде се произвеждат климатиците Mitsubishi Heavy Industries, които в крайна сметка идват във вашия дом или офис?
Съоръженията и заводите на Mitsubishi Heavy Industries за климатизатори се намират на територията на Тайланд, а Центърът за проучвания и разработки е ситуиран в Япония. След производството и сглобяването на климатичните системи продуктите се изпращат от Тайланд по целия свят – Япония, Европа, Азия, Австралия, Америка, Южна Африка и други.

Прочетете повече тук.

В: Какво е „хиперинвертор“?

О: Това  е търговско наименование, собственост на Mitsubishi Heavy Industries, с което японският производител откроява най-добрата си и иновативна гама климатични системи – моделите от серия “Diamond” – SRK-ZMX, SRK-ZSX, SRK-ZR, SRF-ZMX и серия професионална климатична техника FD – „Hyper Inverter“.  Хиперинверторните климатици на Mitsubishi Heavy Industries са предназначени за потребители, които желаят да отопляват и охлаждат домовете и работните си помещения с най-висока степен на енергоспестяване при максимален комфорт.

Прочетете повече тук.

В: Има ли разлика в енергоефективността на климатиците, предназначени за европейския пазар и тези за японския?

О: От дълго време в България битува мнението, че японските климатици произведени за ЕС са с по-ниски показатели от тези, произведени за японския пазар. Всъщност това твърдение е невярно и заблуждаващо.
Всяка стока, която се произвежда за определен пазар, трябва да отговаря на стандартите и регулациите на пазара, за който е предназначена. Климатиците, произведени за японския пазар, трябва да отговарят на следните японски стандарти: JIS C 9612:2013 и JIS 9612:2005, а тези за ЕС – на EN 14825:2016. Това са стандартите, по които се изчисляват коефициентите за сезоннa (ЕС) или годишна (JIS) енергоефективност на климатизаторите.

При сравнение на основни характерситики, които може да откриете тук, става ясно, че климатичните условия, при които са измервани енергоефективността, сезонните и годишните коефициенти, не са еднакви. В Япония зимната външна изчислителна температура е -1 С°, докато в ЕС е -10 С°. Работните часове на климатика в Япония са почти два пъти по-малко от тези в ЕС. Ето защо и годишното енергопотребление на европейския климатик е по-голямо от това на „японския“.

Прочетете повече тук.

В: Кои са основните показатели, които дават информация за ефективността на климатика?

О: COP и EER показатели на климатиците

Коефициентът COP (Coefficient Of Performance) и EER (Energy Efficiency Ratio), които може да срещнете в паспорта на климатика, действително показват едно и също нещо – съотношението между отдаваната при отопление или съответно отнеманата при охлаждане топлинна мощност на климатика към консумираната от него електрическа енергия. Нормално се срещат стойности над 3, като при добрите климатици те достигат до 6-7. Това означава, че при определени условия, като външна температура +7 °C за отопление, при правилно оразмеряване на климатичната система, ако COP = 4, климатикът ще ви консумира 1kW електроенергия, а ще дава 4kW топлина. С падането на външната температура, ще намалява и мощността, която системата може да отдаде, т.е. COP при -15°C напр., няма да е 4, а примерно 2,5 и съответно при температура по-висока от +7°C, ще е по-висок от 4.

 SCOP и SEER показатели на климатиците

В ЕС действа регламент, който задължава производителите да посочват така наречените сезонни коефициенти за преобразуване SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) и SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Те отчитат факта, че Европа е разделена на три климатични зони – топла, умерена и студена и потребителите трябва да бъдат информирани за показателите за техните конкретни зони. България попада в умерената зона.  Показателите се замерват не в една точка (както при COP и EER), a в целия диапазон от + 16°C до -10°C за умерената зона (за режим отопление).

Годишно електропотребление при ползването на уреда

Именно този показател дава представа за ефективността на уреда в реални условия, тъй като потребителят може бързо да пресметне колко пари ще му струва отоплението и охлаждането за един сезон.

Енергиен клас на климатиците

Mаксималният възможен клас можеше да бъде А. След 2013 етикетите показват SCOP/SEER и, в зависимост от тяхната стойност, енергийният клас може да достигне A+++.

Прочетете повече тук.

В: Какво представляват термопомпите въздух-вода?

О: Това са хладилни машини, които чрез хладилния агент пренасят топлина от едно място на друго. С други думи, основен принцип на термопомпите е да извличат топлина от външния въздух, след което да я отдадат в помещенията на вашия дом. В по-голямата си разновидност, термопомпите са двупосочни, т.е. те могат както да отопляват, така и да изстудяват помещенията, в които се намират. За да функционират, те използват възобновяеми природни ресурси – въздуха, водата и почвата, без да ги замърсяват.
Термопомпите са изключително удачно и природосъобразно решение за отопление и охлаждане, като в режим на отопление, те могат да бъдат до цели 8 пъти по-ефективни в сравнение с останалите електрически уреди, използвани за отопление през студените месеци.

Прочетете повече тук.

В: Какви са видовете термопомпи?

О: Има няколко вида термопомпи, които се различават по източника, от който черпят енергия, нужна за функционирането им. Разграничават се четири основни вида: „въздух – въздух“, „въздух – вода“, „вода – вода“ и „земя – вода“.

Най-широко разпространеният и употребяван вид термопомпа в домакинствата е „въздух – въздух“. Това са така познатите ни битови инверторни термопомпени сплит системи или накратко казано – битовите климатици.На второ място по разпространение са термопомпите въздух-вода. При тях се използва енергията на външния въздух, за да се загрее водата, преминаваща през топлообменника на термопомпата с която можете да захраните вашите радиатори, конвектори или подово отопление. Друго тяхно предимство е фактът, че чрез тях лесно се осигурява и гореща вода за битови нужди. Освен с високата си ефективност и икономичност, този тип термопомпени системи се характеризират с това, че са компактни и не заемат място в дома или офиса, а инсталирането им е сравнително бърз и лесен процес. Основните компоненти в термопомпата са компресор с инверторно управление, електронен терморегулиращ вентил и два топлообменника (изпарител и кондензатор). Принципа на работа на термопомпата се базира върху много прост и добре познатия ни цикъл на Карно. По подобен начин работят повечето хладилниците в домакинствата.

Прочетете повече тук.

В: Какви са предимствата на термопомпите?

О: Ефективност – Доказателство за твърдението е фактът, че при консумирация на 1 kWh електроенергия, устройството генерира между 3 и 8 kWh енергия за отопление. Качествен измерител на ефективността можем да открием във фактора СОР (коефициент на енергийна ефективност при отопление), затова ако обмисляте инсталация на термопомпа, обърнете нужното внимание. Практиката сочи, че при качествените термопомпи обикновено СОР варира между 4 и 6.

Икономичност – Поради факта, че термопомпените инсталации си набавят безплатна енергия от околната среда, сметките за електроенергия в края на месеца са значително занижени. Различни сведения сочат, че благодарение на термопомпите можем да намалим сметките си за отопление до 70%.

С грижа за природата – Термопомпите са създадени с мисъл за хората. Агрегатите им не се нуждаят от гориво и не отделят вредни и опасни окиси, използваните в тях хладилни агентиони са еколого съобразни както за хората, така и за околната среда. С използването на термопомпа, вие намалявате наполовина емисиите на CO2, произлизащи от вашия дом. Казано на кратко, тя използва енергията на външния въздух, за да отоплява вашия дом и осигурява битова гореща вода в хармония с природата.

Безопасност – В съдържанието и устройството им липсват каквито и да било опасни материали и съединения. Ако до този момент е имало притеснения у някого, че термопомпите могат да бъдат запалими или взривоопасни – то категорично можем да заявим, че това е напълно погрешно. Те са напълно безопасни.

Универсалност – Употребата и удобствата от поставянето на термопомпа въздух-вода не се свеждат само през един конкретен период от годината, а даже напротив – ползите им са целогодишни. Те ни осигуряват топла вода в домакинството и спомагат за постигането на отличен температурен комфорт – чрез охлаждане през лятото и отопление през зимата. Могат да се адаптират към съществуваща отоплителна система, както и да се използват с различни типове отопление – например с радиатори, вентилаторни конвектори, с подово отопление.
Широк температурен диапазон на работа – Безпроблемната работа на системата е възможна в широк температурен диапазон на въздуха от -20°C до 48°C.
Дълготрайна експлоатация – Термопомпите са създадени за дългогодишна експлоатация, така че можете да се отпуснете и наслаждавате на икономически ефективно, безпроблемно отопление в продължение на дълги години.

Прочетете повече тук.

В: Климатик или термопомпа въздух-вода – какво да изберем?

О: Редица фактори оказват влияние за вземането на правилно решение, относно инсталация на термопомпа въздух-вода или закупуване на климатик. Обикновено термопомпите се използват за по-големи пространства, такива около и над 100 кв.м., докато за пространства под 80 кв.м. препоръчително е употребата на климатик. На лице са и други фактори – като типа и изложението на жилището, наличието на други уреди за отопление и други индивидуални характеристики.

Прочетете повече тук.