Humidifiers/STULZ SupraSteam

The STULZ SupraSteam series is a technically flexible solution for industrial and private applications.

STULZ SupraSteam

Серията STULZ SupraSteam е технически гъвкаво решение за индустриални и частни приложения. Устройствата са с доказано качество по целия свят, бързи и лесни за монтиране и използване. Работят чрез изпаряване на вода с нагреватели.

Приложения на STULZ SupraSteam

  • Електродни пароовлажнители за индустрията и дома
  • Музеи и изложбени зали
  • Строителни комплекси, които трябва да се поддържат стерилни

Предимства на STULZ SupraSteam

  • Производство на пара от 1.5 кг/ч до 65 кг/ч в зависимост от модела
  • Парните цилиндри могат да бъдат заменяни или почиствани без никакви проблеми
  • Избор на типа на управление
  • Патентована система срещу образуването на пяна
  • Вграден сензор с добра проводимост за оптимизирано производство на пара, увеличен живот на цилиндъра и минимални разходи чрез по-ефективно разпределяне на скалата на варовик
  • Връзка към системи за наблюдение и отдалечена поддръжка
  • Допълнителен контролер с графичен дисплей, работещ на разстояние до 1 км

Научете повече за STULZ SupraSteam.