Air Handling Units/CyberHandler 2

CyberHandler 2 is a complete solution that offers wide possibilities for cooling capacity (from 30 to 520 kW).

CyberHandler 2

CyberHandler 2 е цялостно решение, което предлага широки възможности за охлаждащ капацитет (от 30 до 520 kW). С високофективния Indirect Evaporative Free Cooling дизайн и най-модерни компоненти, CyberHandler 2 минимализира текущите разходи и постига pPUE стойности от 1.02 до 1.10, в зависимост от конкретното приложението и локацията.

Приложения на CyberHandler 2

  • За малки и големи центрове за бази данни
  • Индиректен Free Cooling – метод за охлаждане с индиректно ползване на студа от външен въздух
  • Indirect Evaporative Free Cooling (адиабатно охлаждане)

Предимства на CyberHandler 2                                  

  • Лесен достъп за поддържане на по-висока ефективност и по-ниски нива на шум
  • Готов за инсталация на покрива или стената
  • Три системи за охлаждане в една: Indirect Free Cooling, Indirect evaporative cooling, Mechanical cooling (as top-up or redundancy)
  • Създаден за минимални загуби на налягане

Научете повече за CyberHandler 2.