Новини

юли 25, 2017

4 показателя, които дават информация за ефективността на климатика

Един от най-важните показатели, които потребителите слагат в графата “как да изберем климатик” е неговата енергийна ефективност. Тоест, за хората е много съществено да знаят колко ще им струва отоплението или охлаждането на съответното помещение. Нерядко, в търсене на отговор как работи най-икономично климатика, те се зачитат внимателно в спецификациите на производителите, без да са наясно какво означават посочените там параметри. Ако не получат съвет от специалист с голям опит в продажбата и инсталацията на икономични климатици, съществува сериозен риск избраното решение да не отговори на очакванията на клиента.

4 показателя които дават информация за ефективността на климатика

COP и EER показатели на климатиците

Допреди няколко години критериите, записани в паспортите на климатика (както и в търговските брошури, които касаят неговата ефективност) бяха коефициент на преобразуване – за отопление COP (Coefficient Of Performance) и коефициент на енергийна ефективност – за охлаждане EER (Energy Efficiency Ratio). На практика, двата показват едно и също нещо – съотношението между отдаваната при отопление или съответно отнеманата при охлаждане топлинна мощност на климатика към консумираната от него електрическа енергия. Нормално се срещат стойности над 3, като при добрите климатици те достигат до 6-7. Това означава, че при определени условия, като външна температура +7 °C за отопление, при правилно оразмеряване на климатичната система, ако COP = 4, климатикът ще ви консумира 1kW електроенергия, а ще дава 4kW топлина. С падането на външната температура, ще намалява и мощността, която системата може да отдаде, т.е. COP при -15°C напр., няма да е 4, а примерно 2,5 и съответно при температура по-висока от +7°C, ще е по-висок от 4.

Макар че горните показатели изглеждат напълно достатъчни за оценка на икономичността, те не дават еднозначен отговор, дали климатикът ще бъде достатъчно ефективен за конкретното помещение през целия сезон.

SCOP и SEER показатели на климатиците

От няколко години в ЕС действа регламент, който задължава всички производители да посочват така наречените сезонни коефициенти за преобразуване SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) и SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio). Те отчитат факта, че Европа е разделена на три климатични зони – топла, умерена и студена и потребителите трябва да бъдат информирани за показателите за техните конкретни зони. България попада в умерената зона.  Показателите се замерват не в една точка (както при COP и EER), a в целия диапазон от + 16°C до -10°C за умерената зона (за режим отопление).

Друга величина, която характеризира и гарантира ефективната работа на един климатик е Tdesign. Стандартът позволява всеки производител сам да определи и декларира тази температура, която може да бъде в диапазона от +2°C до -10°C (за умерената зона). Повечето производитеи приемат тази температура (за отопление) Тdesignh = -7°C.  Mitsubishi Heavy Industries приемат Tdesignh = -10°C.

Какво представлява Тdesignh – това е температурата, до която климатикът ще работи ефективно, без да е необходимо използването на допълнителен топлинен източник. Колкото е по-ниска тази температура, толкова е по-ефективен дадения климатик.

Всички производители и търговци, които искат да продават своите продукти на територията на ЕС, следва да предоставят информация за стойностите и температурните условия, при които са изчислени сезонните коефициенти на изделията, както и колко ще бъде сезонното електропотребление при ползването на уреда, а не в подбран период от денонощието. По този начин, информирайки се за стойностите на сезонните коефициенти (SEER и SCOP), както и пресмятайки какво би му било годишното електропотребление на климатика, потребителят ще може да направи своя информиран избор и възможността да бъде заблуден от некомпетентен или некоректен търговец ще бъде сведена до минимум.

Освен това, за да се получи обективна база за сравнение на моделите, се дефинират множество други параметри, характеризиращи околните условия при снемане на тези показатели. Например – размер и форма на помещението, топлоизолация, режим на работа на климатика, частично натоварване и т.н.

Всички климатици които се продават на територията на ЕС, в това число и в България, трябва да отговарят на редица европейските стандарти и норми. Стандартът, в който са дефинирани изискванията, методиките и критериите за изчисляване (включително и топлоизолацията на помещението) на сезонните коефициенти SCOP в режим отопление и SEER в режим охлаждане e EN 14825.

Енергиен клас на климатиците

Познатият на всички енергиен клас, който се посочва в етикета на уредите като климатици, печки, хладилници и прочее цели бързо и нагледно информиране на потребителя за енергийната им ефективност. Нормално, този показател е пряка функция на изброените по-горе параметри. До въвеждането на новия регламент в ЕС, стойността на енергийния клас зависеше от COP/EER. Mаксималният възможен клас можеше да бъде А. След 2013 етикетите показват SCOP/SEER и, в зависимост от тяхната стойност, енергийният клас може да достигне A+++.

4 показателя които дават информация за ефективността на климатика

фиг. Таблица на съответствие SCOP/SEER – енергиен клас

Годишно електропотребление при ползването на уреда

Всички производители и търговци, които искат да продават своите продукти на територията на ЕС следва да посочат в енергийния етикет информация и за сезонното електропотребление при ползването на уреда. Именно този показател дава представа за ефективността на уреда в реални условия, тъй като потребителят може бързо да пресметне колко пари ще му струва отоплението и охлаждането за един сезон.

Ето и един пример с хиперинверторен климатик, серия “Diamond”,

модел SRK/SRC25ZSX-S

 • Охладителен капацитет, kW:                                              2.5 (0.9-3.7)
 • Отоплителен капацитет, kW:                                              3.2 (0.8-5.8)
 • P designc kW                                                                             2,5
 • Pdesignh (@-10°C) kW:                                                           2,9
 • SEER/SCOP:                                                                              9.60/5.20
 • Енергиен клас отопл./охл.:                                                 A+++/A+++
 • Сезонна консумация на енергия (охл./отопл.) kWh    92 / 781
 • При цена на тока 0,208608 лв/кВтч                                 19,19лв. за сезон охл./ 162,92лв. за сезон отопл.

4 показателя които дават информация за ефективността на климатика

климатиците

Предоставена така, информацията към клиента за техническите параметри и условията, при които са замерени, както и колко лева ще бъдат сезонните разходи, е много по-достоверна и ценна, отколкото вглеждане в други параметри за мощност и ефективност на климатиците.

Новини
About КондексБГ
2 Comments
 1. Здравейте! Поздравявам Ви за изчерпателната статия! Беше ми изключително полезна! 🙂

 2. От графиките ясно се вижда, че България е в студената зона на Европа, а не в умерената. Това го знам и от специалисти в климатичната техника. Затова си взехме Мицубиши Зубадан. Има огромна разлика с предишния ни Хитачи. Работи перфектно без допълнително отопление и при минус 20 – минус 25 градуса, които не са изключение в София напр. Ако ще се ползва за основно отопление, трябва да е за студената зона на Европа. Казвам го от личен опит. А статията наистина е полезна.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

 • Приемам Privacy Policy