SCM 71 ZM-S

SCM 71 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 7.1 kW, подходящо за свързване на до четири вътрешни тела.

SCM 80 ZM-S

SCM 80 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 8.0 kW, подходящо за свързване на до четири вътрешни тела.

SCM 100 ZM-S

SCM 100 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 10.0 kW, подходящо за свързване на до пет вътрешни тела.

SCM 125 ZM-S

SCM 125 ZM-S е външно тяло за мулти-сплит система с номинална охладителна мощност 12.5 kW, подходящо за свързване на до шест вътрешни тела.