SRR 25 ZM-S

SRR 25 ZM-S е канално вътрешно тяло за монтаж в окачен таван за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW.

SRR 35 ZM-S

SRR 35 ZM-S е канално вътрешно тяло за монтаж в окачен таван за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW.

SRR 50 ZM-S

SRR 50 ZM-S е канално вътрешно тяло за монтаж в окачен таван за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 5.0 kW.

SRR 60 ZM-S

SRR 60 ZM-S е канално вътрешно тяло за монтаж в окачен таван за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 6.0 kW.