SRK 25 ZMX-S

SRK 25 ZMX-S е стенно хипер инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 2.5 kW, серия Diamond.

SRK 35 ZMX-S

SRK 35 ZMX-S е стенно хипер инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 3.5 kW, серия Diamond.

SRK 50 ZMX-S

SRK 50 ZMX-S е стенно хипер инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 5.0 kW, серия Diamond.

SRK 60 ZMX-S

SRK 60 ZMX-S е стенно хипер инверторно вътрешно тяло за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 6.0 kW, серия Diamond.