FDE 50 VG

FDE 50 VG е таванно вътрешно тяло за таванен монтаж за мулти-сплит с номинална охладителна мощност 5.0 kW.