MHI

За търговски обекти (PAC)69

Тази серия на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES е насочена предимно към бизнес потребителите. Моделите са подходящи за офиси и администрации, ресторанти, заведения, изложбени зали и др. Предлагат висока функционалност и разнообразен дизайн, поради което се вписват в различни видове интериор.

Термопомпени системи Въздух-Вода15

Системата Аir to Water на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES е комплексна система за отопление, охлаждане и подгряване на вода за битови нужди. Тя е предназначена предимно за домовете, в които се търси цялостно и ефективно решение за целогодишен комфорт. Някои от основните предимства на Аir to Water са: Подгрява водата за битови нужди, като използва термопомпения ефект на агрегата. Това води до значително спестяване на енергия. Може да се използва с различни типове отопление - с вентилаторни конвектори, с подово отопление. Може да се адаптира към съществуваща отоплителна система. Може да се използва съвместно със слънчеви колектори за още по-висока ефективност.

Системи за централна климатизация (KX)3

Системите за централна климатизация с директно изпарение на хладилния агент (VRF) представлява последно поколение климатични инсталации, осигуряващи високо ниво на енергийна ефективност, автоматика и комфорт. Богатият избор от типове вътрешни тела прави този тип системи подходящи за климатизация на офис сгради, хотели, заведения, еднофамилни къщи и др.