FDUM 100 VF1 / FDC 100 VN(S)

FDUM 100 VF1 / FDC 100 VN(S) е микро инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

FDUM 125 VF / FDC 125 VN(S)

FDUM 125 VF / FDC 125 VN(S) е микро инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

FDUM 140 VF / FDC 140 VN(S)

FDUM 140 VF / FDC 140 VN(S) е микро инверторна канална климатична система - средно статично налягане с номинална охладителна мощност 14.0 kW.