FDU 100 VF2 / FDC 100 VN(S)

FDU 100 VF2 / FDC 100 VN(S) е микро инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

FDU 125 VF / FDC 125 VN(S)

FDU 125 VF / FDC 125 VN(S) е микро инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

FDU 140 VF / FDC 140 VN(S)

FDU 140 VF / FDC 140 VN(S) е микро инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 14.0 kW.

FDU 200 VG / FDC 200 VSA

FDU 200 VG / FDC 200 VSA е микро инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 20.0 kW.

FDU 250 VG / FDC 250 VSA

FDU 250 VG / FDC 250 VSA е микро инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 25.0 kW.