FDU 71 VF1 / FDC 71 VNX

FDU 71 VF1 / FDC 71 VNX е хипер инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 7.1 kW.

FDU 100 VF2 / FDC 100 VN(S)X

FDU 100 VF2 / FDC 100 VN(S)X е хипер инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 10.0 kW.

FDU 125 VF / FDC 125 VN(S)X

FDU 125 VF / FDC 125 VN(S)X е хипер инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 12.5 kW.

FDU 140 VF / FDC 140 VN(S)X

FDU 140 VF / FDC 140 VN(S)X е хипер инверторна канална климатична система - високо статично налягане с номинална охладителна мощност 14.0 kW.