Кариери

Свободни позиции в момента:

 

Монтажник/сервизен техник на климатична техника

Фирма „Кондекс ЕООД“ извършва пълен инженеринг в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията и е yтвърден лидер на българския пазар. Компанията е официален вносител и представител за България на климатична техника на японския концерн Mitsubishi Heavy Industries и немския водещ производител на прецизна климатична техника STULZ GmbH. От създаването си през 1993 г. основни принципи, от които се ръководим в нашата дейност са качествено изпълнение с качествени съоръжения, както и коректни и лоялни взаимоотношения с клиенти, партньори, служители и контрагенти.

Задължения:
-Монтаж/сервизиране на климатична техника
-Монтаж на отоплителна техника
-Монтаж на вентилационна техника

Изисквания:
-Умение за работа в екип
-Техническа грамотност
-Мотивация за работа
-Коректно отношение

Ние предлагаме:
-Конкурентно трудово възнаграждение обвързано с показани резултати
-Възможност за професионална реализация във фирма лидер в бранша
-Трудов договор
-Допълнителна квалификация

Ако считате, че притежавате знанията, уменията и мотивацията, за да се справите успешно с длъжността, моля изпратете Вашата професионална автобиография: condex@condex.bg

 

Ръководител „Проектиране и изграждане на ОВК системи“

Фирма „Кондекс ЕООД“ извършва пълен инженеринг в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията и е yтвърден лидер на българския пазар. Компанията е официален вносител и представител за България на климатична техника на японския концерн Mitsubishi Heavy Industries и немския водещ производител на прецизна климатична техника STULZ GmbH. От създаването си през 1993 г. основни принципи, от които се ръководим в нашата дейност са качествено изпълнение с качествени съоръжения, както и коректни и лоялни взаимоотношения с клиенти, партньори, служители и контрагенти.

Описание на длъжността:

Длъжността обхваща проучване, консултиране и проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични (ОВК) системи в съответствие със зададени от клиенти параметри, както и планиране, организиране, проследяване и контрол върху работата по изпълнение на изготвените проекти.

Задължения и отговорности:

— Предлага и продава ефективни ОВК решения на база клиентски запитвания.
— Извършва предварително проучване, консултира и подпомага възложители при изработване на проектни задания.
— Проектира ОВК системи, в съответствие с утвърдени проектни задания.
— Консултира клиенти по изготвени вече ОВК проекти.
— Изготвя количествено-стойностни сметки (КСС) както за подготвените, така и за предварително зададени проекти.
— Планира и организира работата на екипите по изпълнение на изготвените проекти.
— Осъществява непосредственото техническо и административно ръководство на възложените строително-монтажни обекти.
— Упражнява контрол и авторски надзор по практическата реализация на проектираните системи.
— Следи за поддържане и съхраняванe на необходимата за всеки клиент документация.
— Изготвя отчети за дейността си и за работата на екипите, които ръководи.
— Участва в подготовката и провеждането на тръжни процедури.

Изисквания:
— Висше техническо образование
— Минимум 3 години опит по специалността.
— Опит при работа като технически ръководител на ОВК строително-монтажни обекти е съществено предимство.
— Много добри умения за проектиране и бързо разчитане на схеми, диаграми, чертежи.
— Отлични комуникативни и организационни умения.
— Умения за работа с хора и ръководене на екипи.
— Търговски умения и умения за убеждаване.
— Инициативност, отговорност и лоялност.
— Английски език на много добро работно ниво. Немски език е допълнително предимство.
— Много добри компютърни умения (MS Office, Autocad)
— Чиста шофьорска книжка (активно шофиране).

Ние предлaгаме:
— Много добро трудово възнаграждение.
— Работа в млад и динамичен екип.
— Възможност за професионално развитие в компания – лидер в бранша.
— Ежегодни специализации в чужбина.
— Коректни отношения.

Ако считате, че притежавате знанията, уменията и мотивацията, за да се справите успешно с длъжността, моля изпратете Вашите професионална автобиография и кратко мотивационно писмо: condex@condex.bg